Posted on: 05/09/2015 | Tin tức

Hướng dẫn tập với bóng bơm

Tiếp tục với các series bài tập thể lực, chúng ta sẽ đến với bài tập với bóng bơm. Bóng này được sử dụng trong thể lực.

Đầu tiên là nằm ép lên bóng.

Giữ bàn chân ở thế đứng, tay sau gáy và kết hợp nâng lên, hạ xuống.

Ở bài tập thứ 2, bạn sẽ nằm nghiêng lên bóng. Co chân và chạm khuỷu chân vào gối.

Ở bài tập thứ 3, để khuỷu tay lên bóng, chân duỗi thẳng càng lâu càng tốt.

Mời bạn xem video sau để hiểu rõ hơn:


Xem thêm:


>>
găng tay boxing hcm

Liên hệ nhân viên kinh doanh