ĐÍCH ĐẤM NHỎ RDX T1 GENIE BOXING PADS

900,000vnd

ĐÍCH ĐẤM RDX LEATHER-X HOOK AND JAB PADS

1,000,000vnd

ĐÍCH ĐẤM RDX MMA BOXING COWHIDE LEATHER FOCUS MITTS

1,250,000vnd

ĐÍCH ĐẤM RDX MMA CURVED TRAINING BOXING FOCUS PADS

1,400,000vnd