Áo Tuff Muay Thai Shirt Training Motivation Will Power

Áo Tuff Muay Thai Shirt Training Motivation Will Power

PRODUCT SKU: SP060889
700,000VND
Kích thước

TUFF MUAY THAI SHIRT TRAINING MOTIVATION WILL POWER

( ÁO TUFF MUAY THAI TRAINING MOTIVATION WILL POWER)

Description :

  • Outstanding design. Made from polyester microfiber fabric. Lightweight, sweat-free, and quick dry. Perfect for training and outdoor activities.
    
  • The Thai phrase says "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"
    
  • Means "Where There's a Will, There's a Way to Glory!!"
    
  • When you are determined enough, you can find a way to achieve what you want, even if it is very difficult. The lesson can motivate most cases to include Muay Thai training.

   Size S : Chest 35"-36" Length 28"-29", 
   Size M : Chest 37"-39" Length 29"-30", 
   Size L : Chest 40"-41" Length 29"-30",
   Size XL : Chest 42"-44" Length 30"-31",

  Mô tả :

  • Thiết kế nổi bật. Được làm từ vải sợi nhỏ polyester. Nhẹ, không thấm mồ hôi và nhanh khô. Hoàn hảo cho việc đào tạo và các hoạt động ngoài trời.

  • Cụm từ tiếng Thái "ความ พยายาม อยู่ ที่ไหน ความ สำเร็จ อยู่ ที่ นั่น"

  • Có nghĩa là "Nơi Có Ý Chí, Luôn Có Con Đường Đến Vinh Quang !!"

  • Khi bạn đủ quyết tâm, bạn có thể tìm ra cách để đạt được điều mình muốn, cho dù điều đó rất khó khăn. Bài học có thể thúc đẩy hầu hết các trường hợp phải kể đến việc tập luyện Muay Thái.

   Size S: Ngực 89cm- 91,5cm  Dài 71,1cm- 73,5cm,
   Size M: Ngực 94cm- 99cm  Dài 73,5cm - 76cm,
   Size L: Ngực 101,5cm- 104cm  Dài 73,5cm - 76cm,
   Size XL: Ngực 106,5cm- 111cm  Dài 76cm - 78cm,

    

   

  Xem thêm
  Bình luận
  Liên hệ nhân viên kinh doanh