Bảo Hộ Hạ Bộ Venum Pro Boxing Protective Cup Loma Edition - Blue/Yellow

Bảo Hộ Hạ Bộ Venum Pro Boxing Protective Cup Loma Edition - Blue/Yellow

PRODUCT SKU: SP060636
4,500,000VND
Kích thước

VENUM PRO BOXING PROTECTIVE CUP LOMA EDITION - BLUE/YELLOW

(BẢO HỘ HẠ BỘ VENUM PRO BOXING LOMA BẢN GIỚI HẠN - XANH/VÀNG)

Description:

The Loma Edition professional protective up was designed to provide unhindered mobility of the boxer while offering them maximum protection.

In the world of boxing, fans and fighters know that Loma represents for mobility…The protective cup completes the professional Loma range, consisting of two pairs of gloves, and headgear.

Features :

 • Professional use
 • Premium argentinean nappa leather
 • Multi-layer and multi-density construction
 • High-end absorption
 • Velcro adjustment
 • Metal shell
 • Handmade
 • Limited edition

Mô tả:

Lớp bảo vệ chuyên nghiệp của Loma Edition được thiết kế để cung cấp khả năng di chuyển không bị cản trở của võ sĩ trong khi vẫn bảo vệ tối đa cho họ.

Trong thế giới quyền anh, người hâm mộ và võ sĩ đều biết rằng Loma đại diện cho sự nhanh nhẹn… Bảo hộ hạ bộ đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cho võ sĩ Loma, bao gồm hai đôi găng tay và mũ đội đầu.

Đặc điểm :

 • Dùng cho dân chuyên nghiệp
 • Da dê argentine cao cấp
 • Tạo thành từ nhiều lớp và mật độ lớn
 • Hấp thụ lực tốt
 • Dây dán điều chỉnh
 • Vỏ kim loại
 • Làm thủ công
 • Phiên bản giới hạn
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh