BÓNG TẬP PRO-FORM 75CM STABILITY BALL – Boxing Saigon

gang tay boxing

bang quan tay

boxing

0 Items in Cart
GIỎ HÀNG TRỐNG
Bóng Tập Pro-Form 75Cm Stability Ball

Bóng Tập Pro-Form 75Cm Stability Ball

PRODUCT SKU:
800,000VND
Tiêu đề
THÊM VÀO GIỎ
MUA NGAY

Mô tả


  • BÓNG TẬP PRO-FORM 75CM STABILITY BALL
  • Tone Your Upper Body, Lower Body and Core
  • 8-Week Healthy Eating Guide, Ideal for Heights 5'11" and Up
  • Workout DVD, 75 cm Exercise Ball
  • Dual-Action Hand Pump, 250 lb. Weight Capacity

Bình luận

Liên hệ nhân viên kinh doanh