Đai Bụng Max Mtb Belly Pads - White

Đai Bụng Max Mtb Belly Pads - White

PRODUCT SKU: SP059732
1,250,000VND 1,500,000VND
Kích thước

MAX MTB BELLY PADS

(ĐAI BỤNG MAX MTB)

Features :

 • The MTB belly pads is made to withstand the best punches and kicks
 • It comes with a velcro waist closure at the back
 • Ideal for training push kicks, knee strikes, and overall clinch training; it can be used in combination with punching mitts and kicking pads
 • Thick padded for extra protection from heavy hitters
 • Made from synthetic leather

Đặc điểm :

 • Đai bụng MTB được sản xuất để chịu được những cú đấm và đá tốt nhất
 • Đi kèm với miếng khóa dán ở phía sau lưng
 • Lý tưởng cho việc tập luyện các cú đạp, gối, và luyện tập toàn thân; nó có thể được sử dụng kết hợp với đích đấm và đích đá
 • Đệm dày để bảo vệ thêm khỏi va đập nặng từ người đánh
 • Được làm từ da tổng hợp
   

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh