Đích Đá Yokkao KYPL-TH-FS Thai Flag Free Style Kicking Pads (Used)

Đích Đá Yokkao KYPL-TH-FS Thai Flag Free Style Kicking Pads (Used)

PRODUCT SKU: SP065176
5,000,000VND 5,500,000VND
Tình trạng
MUA NGAY

DESCRIPTION

(THÔNG TIN CHI TIẾT)

 

Features :

  • Condition: Showcasing, smudge at the side.
  • There are no returns or warranty for this product.
  • Please contact us for more details about the product.
  • This product has been cleaned and inspected.

Đặc điểm :

  • Tình trạng: Hàng trưng bày, lem màu ở mặt bên.
  • Không đổi trả hoặc bảo hành đối với mặt hàng này. 
  • Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm.
  • Sản phẩm này đã được chúng tôi vệ sinh và kiểm tra.
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh