Hỗ Trợ Cổ Tay Rdx W101 Wrist Support Compression Strap

Hỗ Trợ Cổ Tay Rdx W101 Wrist Support Compression Strap

PRODUCT SKU: SP060026
650,000VND
Kích thước
MUA NGAY

RDX W101 WRIST SUPPORT COMPRESSION STRAP

(HỖ TRỢ CỔ TAY RDX W101 COMPRESSION STRAP)

 

Features :

  • SBR fabric for compression and soothing heat retention.
  • Simple wraparound design for easy usage.
  • Support for tendinitis, arthritis, bursitis, and sprains of the wrist.
  • Secure closure with Quick-Ez Hook and Loop.
  • Rubber material to give the brace stretching ability.

Đặc điểm :

  • SBR vải để nén và giữ nhiệt nhẹ nhàng.
  • Thiết kế bao quanh đơn giản để sử dụng dễ dàng.
  • Hỗ trợ điều trị viêm gân, viêm khớp, viêm bao hoạt dịch, bong gân cổ tay.
  • Đóng mở an toàn với Quick-Ez Hook và Loop.
  • Chất liệu cao su để tạo khả năng kéo giãn nẹp.
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh