Bảo Hộ Răng Damage Control Extreme Impact Bitch Please (EI)

Bảo Hộ Răng Damage Control Extreme Impact Bitch Please (EI)

PRODUCT SKU: SP064825
850,000VND
Màu sắc
MUA NGAY

DAMAGE CONTROL EXTREME IMPACT MOUTH GUARD - BITCH PLEASE 

(BẢO HỘ RĂNG DAMAGE CONTROL ĐỆM DÀY - BITCH PLEASE)

Our Extreme Impact boil and bite mouth guard is made with Damprotech™ technology. This mouth guard has a fit that hugs snug to your teeth for better breathability, and shock dispersion. Our customers love the fit and feel of this mouth guard as it locks to your teeth for better breathing.

Features :

  • Comes with a mouth guard carrying case
  • Available in Adult Sizes

Bảo hộ răng Extreme Impact được làm ra với công nghệ độc quyền Damprotech™. Miếng bảo vệ răng này có kích thước vừa vặn ôm sát vào răng của bạn để giúp thở tốt hơn và phân tán sốc. Khách hàng của chúng tôi yêu thích sự vừa vặn và cảm giác của miếng bảo vệ răng này vì nó khóa chặt vào răng của bạn để bạn thở tốt hơn.

Đặc điểm :

  • Có hộp đựng đi kèm
  • Có sẵn kích thước dành cho người lớn
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh