RDX Neoprene Anklet Foot Support Brace Protection – Boxing Saigon

gang tay boxing

bang quan tay

boxing

0 Items in Cart
GIỎ HÀNG TRỐNG
Bảo Hộ Mắt Cá Rdx Neoprene

Bảo Hộ Mắt Cá Rdx Neoprene

PRODUCT SKU: NEP-A1
300,000VND
Tiêu đề
THÊM VÀO GIỎ
MUA NGAY

Mô tả

BẢO HỘ MẮT CÁ RDX NEOPREN

(RDX NEOPRENE ANKLET FOOT SUPPORT BRACE PROTECTION)

Built RDX neoprene ankle support is the highest quality NEO-II ™ material to ensure strength and resilience. Support includes Aerotherm ™ technology designed to wick away sweat, and is equipped with AM-S ™ treated to ensure antimicrobial properties to the protective film. The DotGrip ™ architecture at the base ensure a perfect grip and prevent slippage during workouts.

Feature:

 • NEO-II ™ material for improved strength
 • Aerotherm ™ technology - remove excessive sweating and to ensure breathability
 • Unique DotGrip ™ architecture at the lower end for a perfect fit and no slipping
 • Contour fit design with AM-S ™ treatment antimicrobial properties to ensure
 • Advanced Open Toe design to mitigate the risk of slipping and maintain smooth blood flow
 • Made in: UK

Với chất liệu NEO-II ™ chất lượng cao nhất, đảm bảo sức mạnh và khả năng phục hồi. Công nghệ Aerotherm ™ được thiết kế để thấm mồ hôi, và được trang bị AM-S ™ được xử lý để đảm bảo tính chất kháng khuẩn.

Đặc điểm:

 • Vật liệu NEO-II ™ gia tăng độ bền
 • Công nghệ Aerotherm ™ - thấm mồ hôi tốt và đảm bảo khả năng thoáng khí
 • Thiết kế DotGrip ™ độc đáo ở đầu thấp hơn phù hợp và không trượt
 • Đường viền có đặc tính kháng khuẩn (AM-S ™)
 • Thiết kế mở ngón
 • Xuất xứ: Anh


Bình luận

Liên hệ nhân viên kinh doanh