Túi Venum Trainer Lite Evo Sport - Khaki/Black

Túi Venum Trainer Lite Evo Sport - Khaki/Black

PRODUCT SKU: SP060552
1,850,000VND
Thể tích
MUA NGAY

VENUM TRAINER LITE EVO SPORT BAG - KHAKI/BLACK

(TÚI VENUM TRAINER LITE EVO SPORT - KHAKI/ĐEN)

Description :

Keep all your gear in one bag with the Venum Trainer Lite EVO sports bag.

This classic model has a ventilated and separate compartment for storing dirty clothes, and has different sized pockets on the side, centre and upper sections for varied storage options.

Thanks to its different straps, it can be carried by hand, on the back or even over the shoulder.Partially made of mesh on the upper areas, it will encourage the ventilation of your equipment after training.

The finish of this bag like all other Venum models is well polished. This product will accompany you for many years.

• Large main compartment

• Multiple side pockets

• Screen printing

• Venum Performance embroidery

• Upper areas in mesh for optimal ventilation

• Adjustable and padded shoulder strap

• Size: 680 x 330 x 260mm.

• Volume: 63 liter


Mô tả :

Chứa tất cả dụng cụ của bạn trong một chiếc túi với túi thể thao Venum Trainer Lite EVO.

Sản phẩm cổ điển này có ngăn thông gió và một ngăn riêng biệt để chứa quần áo bẩn, và có thêm các túi kích thước khác nhau ở bên cạnh, giữa và phần trên để có nhiều lựa chọn.

Nhờ các dây đai khác nhau, nó có thể được mang bằng tay, trên lưng hoặc thậm chí qua vai. Được làm chủ yếu bằng lưới ở các khu vực phía trên, nó sẽ tạo sự thông thoáng cho dụng cụ của bạn sau khi tập luyện.

Phần hoàn thiện của chiếc túi này giống như tất cả các mẫu Venum khác đều được trao chuốt kỹ lưỡng. Sản phẩm này sẽ đồng hành cùng bạn trong nhiều năm.

• Ngăn chính lớn

• Nhiều túi phụ

• In lụa

• Nghệ thuật thêu từ Venum

• Các khu vực phía trên bằng lưới để thông thoáng một cách tối ưu

• Dây đeo vai có thể điều chỉnh và có đệm

• Kích thước: 680 x 330 x 260mm 

• Thể tích: 63 lít

Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh