Bao Cát Giọt Nước Twins Ppl1 Special Muay Thai Heavy Bags Teardrop

Bao Cát Giọt Nước Twins Ppl1 Special Muay Thai Heavy Bags Teardrop

PRODUCT SKU: SP060685-1
6,200,000VND
Kiểu dáng
Kích thước

TWINS SPECIAL MUAY THAI HEAVY BAGS TEARDROP

(BAO CÁT GIỌT NƯỚC TWINS SPECIAL MUAY THAI)

Description :

  • Twins Special Muay Thai Heavy Bags Teardrop PPL are made of 100% leather. They are durable, secure, elegant and ready for full scale training.
  • PPL was designed for heavy duty for utimate professional use. Extra thick, full leather finishing in shape like a jar or teardrop.
  • Size L = 85 cm x 60 cm/ Approximate weight after filled: ~55kg

Mô tả :

  • Bao cát giọt nước Twins được làm từ 100% da thật. Bền, an toàn, thanh lịch và sẵn sàng cho quy mô tập luyện đầy đủ.
  • Được thiết kế nặng để các võ sĩ chuyên nghiệp có thể khai thác tối đa. Cực kỳ dày, tất cả đều là da thật và có hình dáng như giọt nước.
  • Size L = 85 cm x 60 cm/ Trọng lượng sau khi được nhồi : ~55kg
  • Size M = 75 cm x 60cm/Trọng lượng sau khi được nhồi: ~ 40kg

 

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh