Posted on: 06/07/2015 | Tin tức

Hướng dẫn băng tay trong Boxing - Muay Thai

Hướng dẫn băng tay trong Boxing - Muay Thai
Boxing Saigon xin hướng dẫn các bạn một cách băng tay để giảm chấn thương khi thi đấu và tập luyện các môn đối kháng


Liên hệ nhân viên kinh doanh