Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng như sau:

Chính Sách Bảo Mật giúp cho khách hàng hiểu được cách thức chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc thông tin mà khách cung cấp cho chúng tôi, sẽ được sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ bởi chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật này cũng cho khách hàng biết những loại thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi bảo mật thông tin.

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Thông tin cá nhân khách cung cấp có thể được chúng tôi sử dụng với mục đích quản lý và điều hành Trang Web, phạm vi của các mục đích này bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:

Quản lý Trang Web boxingsaigon.com

 • Cho phép khách hàng sử dụng những dịch vụ có sẵn trên Trang Web

 • Cung cấp những dịch vụ mà khách hàng yêu cầu riêng

 • Phản hồi những câu hỏi hoặc yêu cầu theo những email khách hàng gửi cho chúng tôi hoặc/và các mẫu đơn thông tin trên Trang Web

 • Phản hồi và tiến hành các quy trình tiếp theo về các khiếu nại liên quan đến việc sử dụng Trang Web boxingsaigon.com hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp

 • Gửi cho khách hàng những thông tin chung bao gồm các thông tin công ty, thông tin chương trình tiếp thị hoặc cập nhật mới nhất về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website boxingsaigon.com

 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Boxing Saigon

 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. 

 • Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website boxingsaigon.com

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình trên hệ thống dữ liệu của boxingsaigon.com

 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến website boxingsaigon.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, tùy theo mức độ chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của khách hàng trên website boxingsaigon.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng

 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

 • Ban quản lý yêu cầu các cá nhân/tổ chức khi liên hệ cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, …. và chịu trách nhiệm về những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.

6. Cơ Chế Tiếp Nhận Và Giải Quyết Khiếu Nại Của khách hàng

Mọi tranh chấp phát sinh giữa CÔNG TY TNHH BOXING SAIGON và Khách hàng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, sự việc sẽ được đưa ra Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Liên hệ nhân viên kinh doanh