ĐÍCH ĐẤM BN PUNCH MITTS 15%
ĐÍCH ĐẤM BN PUNCH MITTS

ĐÍCH ĐẤM BN PUNCH MITTS

550,000vnd

650,000 vnd

ĐÍCH ĐẤM EVERLAST C3 PRECISION PUNCH MITTS

1,800,000vnd

ĐÍCH ĐẤM FAIRTEX FMV13 MAXIMIZED FOCUS MITTS

2,200,000vnd

ĐÍCH ĐẤM FAIRTEX FMV14 SHORT FOCUS MITTS

1,900,000vnd

ĐÍCH ĐẤM FAIRTEX FMV15 SPEED&ACCURACY FOCUS MITTS

1,900,000vnd

ĐÍCH ĐẤM FAIRTEX FMV9 ULTIMATE CONTOURED FOCUS MITTS

2,200,000vnd

ĐÍCH ĐẤM HAYABUSA PTS3 MICRO FOCUS MITTS

2,000,000vnd

ĐÍCH ĐẤM NHỎ RDX T1 GENIE BOXING PADS

900,000vnd

ĐÍCH ĐẤM RDX LEATHER-X HOOK AND JAB PADS

1,000,000vnd

ĐÍCH ĐẤM RDX MMA BOXING COWHIDE LEATHER FOCUS MITTS

1,250,000vnd

ĐÍCH ĐẤM RDX MMA CURVED TRAINING BOXING FOCUS PADS

1,400,000vnd

ĐÍCH ĐẤM RINGSIDE PANTHER BOXING PUNCH MITTS

1,900,000vnd

ĐÍCH ĐẤM RIVAL RPM11 EVOLUTION PUNCH MITTS

2,200,000vnd

ĐÍCH ĐẤM RIVAL RPM60 WORKOUT NANO PUNCH MITTS

1,200,000vnd

ĐÍCH ĐẤM TITLE PLATINUM PUNCH MITTS 2.0

1,800,000vnd

ĐÍCH ĐẤM TỐC ĐỘ BN

750,000vnd

ĐÍCH ĐẤM TRÒN BN BIG SIZE ( CÁI )

1,100,000vnd

ĐÍCH ĐẤM TRÒN LKP2 ROUND SHAPE PAD - BROWN/BLACK

1,600,000vnd

ĐÍCH ĐẤM TRÒN TWINS PML-12 LEATHER HEAVY PUNCHING PADS

2,600,000vnd

ĐÍCH ĐẤM TWINS FOCUS MITTS PML-10 - BLACK

2,450,000vnd

ĐÍCH ĐẤM TWINS FOCUS MITTS PML-10 - BLACK/RED

2,450,000vnd

ĐÍCH ĐẤM WOLON PUNCH MITTS

380,000vnd

ĐÍCH ĐẤM MAX MTB PUNCH MITTS

550,000vnd

VỢT ĐẤM FAIRTEX BXP1 BOXING PADDLES

1,550,000vnd