Đích Đấm Đá Twins PML19 Curved Style Punching Mitts

Đích Đấm Đá Twins PML19 Curved Style Punching Mitts

PRODUCT SKU: SP005555
3,200,000VND
Kích thước

TWINS PML19 CURVED STYLE PUNCHING MITTS

(ĐÍCH ĐẤM ĐÁ TWINS PML19)

Features :

  • New and latest style of mitts.  
  • To provide trainer a better control of  the mitt during training. 
  • Students would feel the real punch when hitting the centre of the mitt.
  • 100% Geniue Leather.
  • Hand Made in Thailand

Đặc điểm :

  • Phong cách mới nhất của găng tay 
  • Cung cấp cho huấn luyện viên kiểm soát tốt hơn với những cú đấm trong quá trình đào tạo.
  • Những học trò của họ sẽ cảm thấy cú đấm thực sự khi đánh vào trung tâm của đích đấm
  • Da thật 100%
  • Được làm thủ công bằng tay tại Thái Lan

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh