Đích Đấm Fairtex Fmv14 Short Focus Mitts

1,900,000vnd

Đích Đấm Fairtex Fmv15 Speed&Accuracy Focus Mitts

1,900,000vnd

Đích Đấm Fairtex Fmv9 Ultimate Contoured Focus Mitts

2,200,000vnd

Đích Đấm Tròn Lkp2 Round Shape Pad - Brown/Black

1,600,000vnd

Vợt Đấm Fairtex Bxp1 Boxing Paddles

1,550,000vnd