BAO CÁT FAIRTEX HB10 BOWLING BAG

2,800,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB11 WRECKING BALL

2,700,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB12 ANGLE HEAVY BAG

3,300,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB13 UPPERCUT ANGLE BAG

3,300,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB15 SUPER TEAR DROP HEAVY BAG - BLACK

3,500,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB15 SUPER TEAR DROP HEAVY BAG - GREEN

3,500,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB15 SUPER TEAR DROP HEAVY BAG - YELLOW

3,500,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB3 EXTRA LARGE LEATHER HEAVY BAG

3,800,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB5 SYNTEK LEATHER BAG - YELLOW

3,000,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB6 MUAY THAI BANANA BAG - BLACK

3,500,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB6 MUAY THAI BANANA BAG - RED

3,500,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB6 MUAY THAI BANANA BAG - YELLOW

3,500,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB6 VINTAGE MUAY THAI BANANA BAG - BROWN

3,100,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB7 POLE BAG

4,500,000vnd

HÌNH NỘM FAIRTEX GD2 “MADDOX” GRAPPLING DUMMY 10%
HÌNH NỘM FAIRTEX GD2 “MADDOX” GRAPPLING DUMMY

HÌNH NỘM FAIRTEX GD2 “MADDOX” GRAPPLING DUMMY

11,700,000vnd

13,000,000 vnd