BAO CÁT CENTURY MUAY THAI HEAVY BAG

7,000,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB10 BOWLING BAG 1M2

2,800,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB11 WRECKING BALL

2,700,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB12 ANGLE HEAVY BAG

3,300,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB13 UPPERCUT ANGLE BAG - BLACK

3,300,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB15 SUPER TEAR DROP HEAVY BAG

3,500,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB3 EXTRA LARGE LEATHER HEAVY BAG 100cm

3,800,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB5 4FT SYNTEK LEATHER BAG - YELLOW

3,000,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB6 MUAY THAI BANANA BAG ( FILLED )

3,500,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB6 VINTAGE MUAY THAI BANANA BAG 6FT - BROWN

3,100,000vnd

BAO CÁT FAIRTEX HB7 POLE BAG

4,500,000vnd

BAO CÁT GIỌT NƯỚC TWINS PPL1 SPECIAL MUAY THAI HEAVY BAGS TEARDROP

5,000,000vnd

BAO CÁT TRẺ EM BOXING PUNCHING BAG 0.8M

480,000vnd

BAO CÁT TREO BOXING GIỌT NƯỚC 0.8M - BLACK

1,600,000vnd

BAO CÁT TREO BOXING PUNCHING BAG ( TẶNG MÓC TREO BAO ) - GREEN 21%
BAO CÁT TREO BOXING PUNCHING BAG ( TẶNG MÓC TREO BAO ) - GREEN
BAO CÁT TREO BOXING PUNCHING BAG ( TẶNG MÓC TREO BAO ) - YELLOW 21%
BAO CÁT TREO BOXING PUNCHING BAG ( TẶNG MÓC TREO BAO ) - YELLOW
BAO CÁT TREO BOXING PUNCHING BAG 1M8 9%
BAO CÁT TREO BOXING PUNCHING BAG 1M8

BAO CÁT TREO BOXING PUNCHING BAG 1M8

2,000,000vnd

2,200,000 vnd

BAO CÁT TREO TWINS HBS5 HEAVY BAG - BLACK

4,000,000vnd

BAO CÁT TREO TWINS HBS5 HEAVY BAG - GOLD

4,000,000vnd

BAO CÁT TREO TWINS HBS5 HEAVY BAG - SILVER

4,000,000vnd

BAO CÁT YOKKAO HYBL-1 HEAVY BAG - BLACK/RED

5,500,000vnd

BAO ĐẤM NƯỚC RIVAL AQUA HEAD HUNTER BAG

2,500,000vnd

HÌNH NỘM GD2 “MADDOX” GRAPPLING DUMMY

13,000,000vnd