Đích Đấm Twins Focus Mitts PML10 - Yellow/Black

Đích Đấm Twins Focus Mitts PML10 - Yellow/Black

PRODUCT SKU: SP060395
3,000,000VND
Kích thước

TWINS FOCUS MITTS PML-10 - BLACK/YELLOW

(ĐÍCH ĐẤM TWINS PML-10 - ĐEN/VÀNG)

Description :

  • Twins Special Punching Mitts or focus mitts (PML) are made of 100% cowskin leather, well padded and tight gloves stitch for extra force absorbtion.
  • They are all free size and sell in pair. Model PML-10, the new creation focus mitts in curved style. This model is very popular.
  • Dimension Size: Width: 18 cms x Height: 27 cms x Thickness: 4.5 cms
  • Free Size

Mô tả :

  • Đích đấm Twins được làm 100% từ da bò, lớp đệm tốt và đường may được khâu kỹ lưỡng.
  • Đều có kích thước một cỡ và được bán theo cặp. Phiên bản PML-10, tiêu điểm của sự sáng tạo được thiết kế theo kiểu hình dạng cong. Phiên bản này rất phổ biến.
  • Kích thước: Chiều rộng: 18 cms x Chiều cao: 27 cms x Độ dày: 4,5 cms
  • Chỉ có một cỡ kích thước.
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh