Đích Đấm Leone Socrate Classico Micro Palm Mitts

Đích Đấm Leone Socrate Classico Micro Palm Mitts

PRODUCT SKU: SP064492
7,800,000VND
Kích thước
MUA NGAY

LEONE SOCRATE CLASSICO MICRO PALM MITTS

(ĐÍCH ĐẤM LEONE SOCRATE CLASSICO MICRO)

The Socrate Classico precision curved pass glove is suitable for training the speed and precision of reflexes, it is perfect for perfecting the action and reaction patterns of professional athletes. The target is small and allows the master to move quickly, the padding is dense but slender and stiff which allows for a quick impact, suitable for a quick shot. Inside the glove there is an anatomical hemisphere which guarantees a better grip to the master who wears them.

 Material: Calf leather.


Đích đấm cong Socrate Classico phù hợp để rèn luyện tốc độ và độ chính xác của phản xạ, nó hoàn hảo để hoàn thiện các kiểu hành động và phản ứng của các vận động viên chuyên nghiệp. Mục tiêu nhỏ và cho phép chủ nhân di chuyển nhanh chóng, phần đệm dày nhưng mảnh và cứng cho phép tác động nhanh, thích hợp để dứt điểm nhanh. Bên trong đích đấm có một bán cầu giải phẫu đảm bảo độ bám tốt hơn cho chủ nhân đeo chúng.

Chất liệu: Da bê.

Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh