Posted on: 28/08/2015 | Tin tức

Hướng dẫn tập luyện Shadow Boxing

Shadowboxing là một bài tập được sử dụng trong việc đào tạo cho các môn thể thao chiến đấu, đặc biệt là boxing. Nó được sử dụng chủ yếu để chuẩn bị cho các cơ bắp trước khi người tham gia vào các hoạt động thể chất mạnh mẽ hơn. Trong shadowboxing, chỉ có một người được yêu cầu tham gia; người tham gia dùng nắm đấm về phía trước. Muhammad Ali đã từng thực hiện động tác này.


Mục đích chính của bài tập là giúp cơ bắp phát triển và năng động. Bạn có thể tập môn này ở các trung tâm huấn luyện hoặc tại nhà. Bạn có thể sử dụng gang tay venum để tập luyện.

Liên hệ nhân viên kinh doanh