Posted on: 25/11/2015 | Tin tức

Đằng sau những cú đấm


Một cú đấm mạnh cung cấp cho bạn một số lợi thế. Những cú đấm thẳng giúp cho bạn giữ được một khoảng cách tốt với đối thủ để bạn có thể chuẩn bị cho đợt tấn công hoặc để bảo vệ mình.

Những con số nói gì ?
Lực đấm của một võ sĩ Quyền Anh nghiệp dư trong khoảng 2500N. Nếu bạn nặng 70kg, thì lực đấm bạn có thể tăng thêm 700N. Khi đó lực đấm của bạn sẽ khoảng 3,5 lần khối lượng cơ thể.

Về khoa học
Nghiên cứu cho rằng lực đấm của bạn phụ thuộc vào sự Xung Kích.
Điều này có nghĩa là : Sản xuất sức mạnh nhanh chóng = di chuyển khối lượng một cách nhanh chóng.
Chúng ta có thể cải thiện bằng cách thúc đẩy kỹ năng, tốc độ tay, sức mạnh và khả năng tăng tốc.

Nguồn : BoxingNews
Liên hệ nhân viên kinh doanh