Posted on: 22/12/2015 | Tin tức

Luân phiên thay đổi bạn tập trong quá trình tập luyện

Có bao giờ bạn nghĩ mỗi ngày chúng ta sẽ tập luyện với một người bạn tập khác nhau ? Hay chỉ tập luyện với bạn bè cho dễ ?

Việc tập luyện với nhiều bạn tập khác nhau đem lại lợi ích rất lớn, giúp chúng ta không bị quen đòn với một đối thủ. Gặp nhiều đối thủ thì sẽ có kinh nghiệm, có nhiều giải pháp hơn để tấn công hoặc phòng thủ.

Nếu ngày hôm nay bạn chọn một bạn tập dưới cơ mình, yếu hơn mình để luyện tập thì ngày mai hãy chọn một người to khỏe hơn, trên cơ chúng ta để cùng tập. Việc quen đòn với một người rất nguy hiểm, sau này khi chúng ta gặp một đối thủ hay một bạn tập khác thì ta sẽ rất khó để đối phó vì ta chỉ quen đánh cùng bạn tập cũ.

Đừng nên mãi mê với những chuyện dễ dàng, hãy chọn một khó khăn và xem nó như một thách thức cần vượt qua ! 

Liên hệ nhân viên kinh doanh