Posted on: 18/10/2023 | Tin tức

Nắm Bắt Kỹ Thuật Cơ Bản Trong Boxing

Boxing không chỉ là những cú đấm, mà còn có những động tác và kỹ thuật chân, kỹ thuật phòng ngự, cũng như là cách tập luyện để phát triển sức mạnh và tốc độ. Quan trọng, Boxing là một bài tập toàn thân vì nó hoạt động toàn bộ cơ thể. Dưới đây là một số kỹ thuật trong tập luyện Boxing.

 

Các kỹ thuật trong tập Boxing

1. Kỹ thuật đỡ trong boxing

Kỹ thuật đỡ trong boxing là kiểu tự vệ đơn giản nhưng vững chắc, có thể đỡ các cú đấm ở mọi cự ly, duy trì tốt khoảng cách để phản công. Dưới đây là một số kỹ thuật đỡ của tay và vai trong khi tập luyện.

+ Dùng bàn tay phải để đỡ 

- Dùng để đỡ các đòn đấm thẳng, xốc và móc

- Từ vị trí chuẩn bị đưa tay phải ngược chiều với cú đấm tay từ 10 đến 15cm, bàn tay mở cản cú đấm, đồng thời dùng chân phải đẩy trọng tâm lên chân trái.

- Khoảng cách đỡ phải chính xác, gần quá sẽ không cản được cú đấm, nếu xa quá sẽ không cản được cú đấm tiếp theo.

- Không được quay người tránh cú đám, không ngẩng cao đầu và không nhắm mắt.

+  Dùng bàn tay trái để đỡ

- Dùng để đỡ các đòn đấm xốc trái vào đầu, thân.

- Kỹ thuật giống như đỡ bằng tay phải, những phải chuyển trọng tâm sang phải để phản công.

+ Dùng cẳng tay phải để đỡ

- Dùng để đỡ đòn móc trái vào đầu.

- Khi đòn móc trái tiếp cận, chuyển trọng tâm cơ thể sang trái, thân xoay về trái tạo điều kiện phản công tay trái, tay phải mở rộng giơ cao che thái dương phải cách 10 đến 15cm, cúi đầu xuống, tỳ cằm sát xương đòn trái.

- Không được quay người tránh cú đấm, không ngẩng cao đầu, không nhắm mắt.

 Dùng cẳng tay trái để đỡ

- Dùng để đỡ cú móc phải vào đầu.

- Kỹ thuật tương tự như dùng cẳng tay phải nhưng trọng tâm quay phải để tổ chức phản công.

+ Dùng vai phải để đỡ

- Dùng để đỡ cú móc trái và đầu ở cự ly đánh trung bình và gần.

- Khi cú đấm gần tới đích, chuyển trọng tâm sang trái, mở rộng và nâng vai phải lên chặn cú đấm, cúi đầu, tỳ cằm xương đòn phải.

- Không được quay người, không nhắm mắt.

 Dùng vai trái để đỡ

- Tương tự như dùng vai phải nhưng chuyển trọng tâm sang phải để tổ chức phản công.

+ Gập khuỷu tay phải để đỡ.

- Dùng để đỡ các cú đấm thẳng, móc, xốc trái vào thân.

- Tay phải gập lại ở khuỷu và đặt gần người, chuyển trọng tâm sang trái, thân hơi xoay trái, tay phải mở để bảo vệ cằm.

- Phải công chớp choáng bằng tay trái.

+ Gập khuỷu tay trái để đỡ

- Thực hiện tương tự như gập khuỷu tay phải ở phía trên.

2. Kỹ thuật gạt trong boxing

Trong boxing kỹ thuật gạt là dùng để gạt các đòn đấm thẳng, dùng cẳng tay đẩy làm chệch hướng cú đấm và lập tức phản đòn.

+ Gạt bằng tay phải

- Dùng để gạt cú thẳng trái vào đầu

- Dùng cẳng tay từ phải qua trái, đẩy mạnh vào tay đấm đối phương, dồn trọng tâm sang phải và phản công tay trái.

+ Gạt bằng tay trái

- Gạt bằng tay trái dùng để gạt những cú đấm thẳng phải vào đầu
- Kỹ thuật tương tự như gạt tay phải.

Boxing không chỉ là những cú đấm, mà còn có những động tác và kỹ thuật chân, kỹ thuật phòng ngự, cũng như là cách tập luyện để phát triển sức mạnh và tốc độ. Quan trọng, Boxing là một bài tập toàn thân vì nó hoạt động toàn bộ cơ thể. 

 

Liên hệ nhân viên kinh doanh