BĂNG TAY XỎ RDX Inner Gloves Wrist Strap Training Hand Wraps 8%
BĂNG TAY XỎ RDX Inner Gloves Wrist Strap Training Hand Wraps

BĂNG TAY XỎ RDX Inner Gloves Wrist Strap Training Hand Wraps

350,000vnd

380,000 vnd

BẢO HỘ CHÂN RDX MMA SHIN INSTEPSS

990,000vnd

BẢO HỘ CHỎ RDX E201 DOUBLE STRAP ELBOW SUPPORT

420,000vnd

BẢO HỘ ĐẦU RDX ZERO IMPACT LEATHER-X HEAD GRILL GUARD 6%
BẢO HỘ ĐẦU RDX ZERO IMPACT LEATHER-X HEAD GRILL GUARD

BẢO HỘ ĐẦU RDX ZERO IMPACT LEATHER-X HEAD GRILL GUARD

990,000vnd

1,050,000 vnd

BẢO HỘ GỐI RDX K501 DOUBLE STRAP KNEE PATELLA BAND

420,000vnd

BẢO HỘ GỐI RDX K502 DOUBLE STRAP KNEE BRACE

420,000vnd

BẢO HỘ MẮT CÁ RDX NEOPRENE

300,000vnd

BẢO HỘ RĂNG RDX GEL GUM SHIELD MOUTH GUARD - GREY

500,000vnd

ĐAI BỤNG RDX ARMOUR GUARD BELLY PAD PROTECTION 25%
ĐAI BỤNG RDX ARMOUR GUARD BELLY PAD PROTECTION

ĐAI BỤNG RDX ARMOUR GUARD BELLY PAD PROTECTION

1,350,000vnd

1,800,000 vnd