Bao Cát Đứng Century XXL Wavemaster Freestanding Bag - Black

Bao Cát Đứng Century XXL Wavemaster Freestanding Bag - Black

PRODUCT SKU: SP063148
19,500,000VND
Kích thước

CENTURY XXL WAVEMASTER FREESTANDING BAG

(BAO ĐỨNG CENTURY XXL WAVEMASTER)

The XXL is the perfect freestanding bag for any art or training that would usually use a hanging heavy bag or muay thai bag, kickboxing, and MMA, as well as traditional martial arts such as karate, taekwondo, and tang soo do. When filled with sand or water, the base weights up to 270 lbs. That’s heavy enough for kicks, knee strikes, elbows – anything you want to hit it with!

Features :

  • Bag dimensions: 18” diameter x 52” height.
  • Base dimension: 28” diameter.
  • 69” total height

XXL là bao đứng tự do hoàn hảo cho bất kỳ môn nghệ thuật hoặc tập luyện nào thường sử dụng bao cát treo hoặc bao cát muay thai, kickboxing và MMA, cũng như các môn võ thuật truyền thống như karate, taekwondo và tang soo do. Khi đổ đầy cát hoặc nước, đế có trọng lượng lên đến 122kg. Đủ nặng để thực hiện các cú đá, đòn gối, cùi chỏ - bất cứ thứ gì bạn muốn!

Đặc điểm :

  • Kích thước bao: đường kính 45cm x chiều cao 132cm.
  • Kích thước đế: đường kính 71cm
  • Tổng chiều cao 175cm
     

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh