Bảo Hộ Hạ Bộ Twins Gps-1 Groin Guards Protector

Bảo Hộ Hạ Bộ Twins Gps-1 Groin Guards Protector

PRODUCT SKU: SP003073
650,000VND
Màu sắc
Kích thước

TWINS GPS-1 GROIN GUARDS PROTECTOR

(BẢO HỘ HẠ BỘ TWINS GPS-1)


 

Twins steel cup groin protector features a steel cup and leather finishing. It is designed with three laces for a secure and comfortable fit.

Made to offer the protection and secure fit needed in world-class competitions.

Features :

  • Steel cup
  • Leather finish
  • Secure, comfortable fit
  • Unbeatable groin protection

Bảo hộ hạ bộ Twins có một cốc thép bên trong và được làm hoàn thiện bằng da thật. Nó được thiết kế với 3 sợi dây buộc ở phía sau cho sự thoải mái và vừa vặn.

Được thiết kế để cung cấp bảo vệ và sự an toàn cần thiết trong các cuộc thi tầm cỡ thế giới.

Đặc điểm :

  • Cốc bên trong được làm bằng thép 
  • Chất liệu da thật
  • An toàn và thoải mái
  • Bảo hộ hạ bộ chắc chắn và không thể phá vỡ
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh