Dây Nhảy Cáp Tốc Độ Ver 2

Dây Nhảy Cáp Tốc Độ Ver 2

PRODUCT SKU: SP002815
200,000VND
Màu sắc

Features :

  • Material : Steel wire
  • Length : 2m7
  • Super light steel handle
  • Uses for trainning with sports and boxing,..
  • You can adjust the length of rope
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh