Dây Thừng Tập Luyện Battle Ropes

Dây Thừng Tập Luyện Battle Ropes

PRODUCT SKU: SP003776
1,150,000VND
Kích thước

 

DÂY THỪNG TẬP LUYỆN BATTLE ROPES

Features :

 • Material: Polyester fiber
 • Diameter: 3.8cm
 • The "Battle ropes" are training accessory used to gain explosiveness and develop endurance
 • The entire upper body is targeted  when using the battle ropes: arms, shoulders, back, abdominals and chest. The majority of the excercises will also utilize your legs and strengthen your grip
 • Available in two sizes ( 9m & 12m ), these ropes can be used anywhere and only require a support to wrap around

Đặc điểm :

 • Chất liệu: Sợi polyester thiết kế dạng xoắn
 • Phi: 3.8cm
 • Dây thừng là phụ kiện luyện tập được sử dụng để đạt được sự bùng nổ và phát triển sức bền
 • Toàn bộ phần trên của cơ thể đều được nhắm đến khi sử dụng dây thừng như: Cánh tay, vai, lưng, bụng và ngực. Phần lớn các bài tập cũng sẽ liên quan đến chân và tăng cường độ bám của bạn.
 • Có sẵn 2 kích thước ( 9m & 12m ), những sợi dây này có thể sử dụng ở bất cứ đâu và chỉ cần một thanh đỡ để quấn xung quanh
   

   

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh