Đích Đá Twins Vuông KPL-3 Kicking Pad

Đích Đá Twins Vuông KPL-3 Kicking Pad

PRODUCT SKU: SP002943
5,500,000VND
Màu sắc

TWINS KPL-3 CURVED LEATHER THAI KICK PADS

(ĐÍCH ĐÁ VUÔNG TWINS KPL-3)

 

Features:

• Twins Special square kicking pad
• Ideal for strong impact from kicking
• Built-in square leather construction with thick cushion
• Hand made from 100% high grade Thai leather


 

Đặc điểm :

• Bàn đạp đá hình vuông đặc biệt của Twins
• Lý tưởng cho tác động mạnh từ đá
• Kết cấu da vuông gắn trong với đệm dày
• Làm bằng tay 100% từ da Thái cao cấp

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh