Găng Tay Fairtex YAMANTAKA - Limited Edition Gloves

Găng Tay Fairtex YAMANTAKA - Limited Edition Gloves

PRODUCT SKU: SP065569
6,800,000VND
Kích thước
MUA NGAY

FAIRTEX YAMANTAKA - LIMITED EDITION GLOVES

(GĂNG TAY FAIRTEX YAMANTAKA - LIMITED EDITION)

The 2023 Special Edition of Micro Fiber Boxing gloves features a gorgeous and powerful painting by an artist to depict another side of god so-called “Yamantaka” in some cultures.

Influenced by Tibetan and Japanese art and belief, this pair of boxing gloves comes with a very unique wooden box of packaging to conceptualize powerful objects.

Each pair of gloves has a gold leaf put on top of the art, it would peel off after a few uses and leave an antique look on the gloves.

This must be more than just boxing gloves but it’s a piece of art you can collect.

Feaures :

  • Made from premium Microfiber leather.
  • Unique 3-layer thick padding protects hands and knuckles.
  • Limited Edition.
  • Made in Thailand.

Phiên bản đặc biệt năm 2023 của găng tay đấm bốc vi sợi có bức tranh tuyệt đẹp và mạnh mẽ của một nghệ sĩ nhằm mô tả một khía cạnh khác của vị thần được gọi là “Yamantaka” trong một số nền văn hóa.

Chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật và tín ngưỡng của Tây Tạng và Nhật Bản, đôi găng tay đấm bốc này đi kèm với một hộp đóng gói bằng gỗ rất độc đáo để khái niệm hóa những vật thể mạnh mẽ.

Mỗi đôi găng tay đều có một lá vàng được đặt rất nghệ thuật, nó sẽ bong ra sau một vài lần sử dụng và để lại vẻ cổ kính trên găng tay.

Đây chắc chắn không chỉ là găng tay đấm bốc mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mà bạn có thể sưu tầm.

Đặc điểm :

  • Được làm từ da Microfiber cao cấp.
  • Lớp đệm dày 3 lớp độc đáo bảo vệ bàn tay và các khớp ngón tay.
  • Phiên bản giới hạn.
  • Sản xuất tại Thái Lan.
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh