GI Fairtex BJJ4

GI Fairtex BJJ4 "Sida" Red

PRODUCT SKU: SP064078
4,500,000VND 5,200,000VND
Kích thước

GI FAIRTEX BJJ4 "SIDA"

(BỘ GI FAIRTEX BJJ4 SIDA)

"Sida" the famous female character from the epic “Ramayana” world literature is interpreted and converted into the conceptual design of Brazilian Jiu-Jitsu gi.

We still maintain Thai modern arts and combine collage and surreal art of the outer shell design and lining inside.

Features :

 • Jacket: Pearl Weave 550 gram
 • Pant: 245 gram Rip-Stop
 • Lining: Cool Max lining, always dry
 • Drawstring: nylon
 • Embroidery: gold thread
 • Color: Burgundy


"Sida" nhân vật nữ nổi tiếng trong sử thi văn học thế giới “Ramayana” được thể hiện và chuyển đổi ý tưởng thành thiết kế của Brazil Jiu-Jitsu gi.

Chúng tôi vẫn duy trì nghệ thuật hiện đại Thái Lan, kết hợp nghệ thuật ghép nối và chủ nghĩa siêu thực giữa thiết kế vỏ ngoài và lớp lót bên trong.

Đặc điểm :

 • Áo: Dệt ngọc trai 550 gram
 • Quần: 245 gram Rip-Stop
 • Lớp lót: Lớp lót Cool Max, luôn khô thoáng
 • Dây rút quần nylon
 • Thêu: chỉ vàng
 • Màu sắc: Đỏ tía
   

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh