Khung Treo Bao Cát Boxing Saigon Loại Lớn

Khung Treo Bao Cát Boxing Saigon Loại Lớn

PRODUCT SKU: SP062403
450,000VND
Chất liệu

BOXING SAIGON HEAVY-DUTY WALL MOUNT HANGER

KHUNG TREO BAO CÁT BOXING SAIGON LOẠI LỚN

Features :

 • Heavy-duty, square steel tube 5cm
 • Powder-coated
 • Accommodates any bag up to 150kg.
 • Easy to assemble, beautiful design
 • Ideals for 1m5, 1m8 heavy bag 
 • Full kit

Đặc điểm :

 • Sắt hộp 5cm chịu lực
 • Sơn tĩnh điện
 • Có thể chịu tải lên tới 150kg
 • Thiết kế đẹp mắt, tháo lắp vô cùng đơn giản
 • Lý tưởng cho việc treo bao 1m5, 1m8
 • Bao gồm đầy đủ phụ kiện bên trong
   

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh