Quần Boxing Rival Trad Dazzle Boxing Trunks

Quần Boxing Rival Trad Dazzle Boxing Trunks

PRODUCT SKU: SP064270
1,100,000VND
Kích thước

RIVAL TRAD DAZZLE BOXING TRUNKS

(QUẦN BOXING RIVAL TRAD DAZZLE)

Features :

  • Made of Dazzle (100% Polyester)
  • 4.5" (11.5cm) Belt
  • Rival Woven Labels on the Back and Sides

Đặc điểm :

  • Được làm bằng Dazzle (100% Polyester)
  • Thắt lưng 4,5" (11,5cm)
  • Nhãn Rival được dệt ở mặt sau và mặt bên
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh