Quần Fairtex BS1904 FADE Muay Thai Short - Marroon

Quần Fairtex BS1904 FADE Muay Thai Short - Marroon

PRODUCT SKU: SP065012
1,250,000VND 1,600,000VND
Kích thước

FAIRTEX BS1904 FADE MARROON MUAY SHORT

(QUẦN MUAY FAIRTEX BS1904 - ĐỎ ĐÔ)

Features :

  • The new generation of Fairtex Muay Thai shorts starts with “Fade” collection
  • The color of this collection is faded to create a color spectrum and provide a different perspective
  • The new collection is slimmer than normal Fairtex sizing but bigger than kickboxing collection
  • Black piping on the leg
  • Come with zip lock packaging with hanger included

Đặc điểm :

  • Thế hệ mới của quần Muay Fairtex bắt đầu với bộ sưu tập "Fade"
  • Màu sắc của bộ sưu tập này được làm mờ dần để tạo ra phổ màu và cung cấp cho chúng ta một góc nhìn khác
  • Bộ sưu tập mới mỏng hơn kích thước những mẫu Fairtex bình thường nhưng lớn hơn bộ sưu tập Kickboxing
  • Đường ống màu đen ở chân
  • Bao gồm túi zip và móc đi kèm
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh