Quần TUFF Muay Thai Boxing Shorts Muay Thai X Liberty

Quần TUFF Muay Thai Boxing Shorts Muay Thai X Liberty

PRODUCT SKU: SP063419
750,000VND
Kích thước

TUFF MUAY THAI BOXING SHORTS MUAYTHAI X LIBETY

(QUẦN TUFF MUAY THAI MUAYTHAI X LIBETY)

Features :

 • The Statue of Liberty is one of the most recognizable statues in the United States. It is often seen as a symbol of freedom and justice. 
 • Muay Thai, as a national sports of Thailand, highly values justice and fair play. The foundations of Muaythai is built on five important pillars; Tradition, Respect, Honour, Excellence & Fair play.
 • Muay Thai disciplines are practiced for various reasons such as self-defence, competition or as a cultural art form.
 • Outstanding design with the highest hand-made quality and using Sublimation Printing Technology. 
 • Made of Micro Fiber Fabric. Lightweight, sweat-free and quick dry. 
 • 100% Made in Thailand.
 • Shorts should be hand washed cold and drip-dried for maximum longevity.

Đặc điểm :

 • Tượng Nữ thần Tự do là một trong những bức tượng dễ nhận biết nhất ở Hoa Kỳ. Nó thường được coi là biểu tượng của tự do và công lý.
 • Muay Thái, là môn thể thao quốc gia của Thái Lan, đề cao sự công bằng và fair play. Nền tảng của Muaythai được xây dựng trên năm trụ cột quan trọng; Truyền thống, Tôn trọng, Danh dự, Xuất sắc & Công bằng.
 • Các bộ môn Muay Thái được luyện tập vì nhiều lý do khác nhau như tự vệ, thi đấu hoặc như một loại hình văn hóa nghệ thuật.
 • Thiết kế nổi bật với chất lượng cao cấp, được làm thủ công bằng tay với công nghệ in ấn tốt nhất mang lại độ bền dài lâu
 • Được làm bằng vải microfiber, trọng lượng nhẹ. Không thấm mồ hôi và nhanh chóng khô ráo. 
 • 100% được làm tại Thái Lan
 • Quần TUFF nên được giặt bằng tay và phơi cho nhỏ giọt từ từ ( không phải vắt ) để đảm bảo tuổi thọ lâu dài.
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh