Ruột Banh Cleto Reyes Natural Latex Bladders

Ruột Banh Cleto Reyes Natural Latex Bladders

PRODUCT SKU: SP063843
250,000VND
Kích thước
MUA NGAY

CLETO REYES LATEX BLADDERS

(RUỘT BANH CLETO REYES CAO SU)

Features :

  • Constructed to the highest specification to furnish extended, non-leak usage every time you hit the bag, Cleto Reyes Latex is the perfect choice when you need to replace an old one bladder or simply want to keep a spare one around.
  • Size: S (6"x9").

Đặc điểm : 

  • Được chế tạo với thông số kỹ thuật cao nhất để cung cấp thời gian sử dụng kéo dài, không bị rò rỉ mỗi khi bạn đánh, Cleto Reyes Latex là sự lựa chọn hoàn hảo khi bạn cần thay thế một chiếc ruột cũ hoặc chỉ đơn giản là muốn giữ một chiếc ruột dự phòng.
  • Kích thước: S (6"x9").
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh