Xịt Khử Mùi TITLE Odor-Aid Disinfectant Spray

Xịt Khử Mùi TITLE Odor-Aid Disinfectant Spray

PRODUCT SKU: SP064952
550,000VND
Kích thước

TITLE ODOR-AID DISINFECTANT SPRAY

(XỊT KHỬ MÙI TITLE)

Use Odor-Aid Sports Equipment Disinfectant Spray on any type of athletic equipment and beyond. Simply spray on equipment after use to effectively kill bacteria and germs that cause infections and odors. Odor-Aid can also be used in the locker room, on gym equipment and is suitable for killing bacteria on most athletic training surfaces. Ideal for all boxing and MMA gloves, headgear, shoes, protective equipment and more.


Sử dụng Xịt khử trùng thiết bị thể thao hỗ trợ khử mùi trên bất kỳ loại thiết bị thể thao nào và hơn thế nữa. Đơn giản chỉ cần xịt lên thiết bị sau khi sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn, vi trùng gây nhiễm trùng và mùi hôi một cách hiệu quả. Odor-Aid cũng có thể được sử dụng trong tủ cá nhân, trên thiết bị tập thể dục và thích hợp để tiêu diệt vi khuẩn trên hầu hết các bề mặt tập luyện thể thao. Lý tưởng cho tất cả găng tay đấm bốc và MMA, mũ bảo hộ, giày, thiết bị bảo hộ và nhiều thứ khác.

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh