Băng Gạc Everlast

Băng Gạc Everlast

PRODUCT SKU: SP059435
70,000VND
Kích thước

EVERLAST GAUZE

(BĂNG GẠC EVERLAST)

Features :

  • Tight-weaved gauze provides premium support.
  • Measures 2 inches in width x 31 feet in length.
  • Adheres to USA Boxing Rules.
  • Used for sparring and competition fighting.

Đặc điểm :

  • Băng gạc Everlast đem lại những chất lượng tốt nhất , hỗ trợ cho bàn tay của bạn tránh những trường hợp chấn thương xảy ra
  • Chiều rộng 5cm x chiều dài 9.5m
  • Được luật Boxing công nhận là hợp lệ
  • Được sử dụng trong quá trình đấu tập lẫn cả thi đấu
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh