Băng Keo TITLE Classic 1-inch Boxing Tape 2.0

Băng Keo TITLE Classic 1-inch Boxing Tape 2.0

PRODUCT SKU: SP062730
Out Of Stock

​​​​​TITLE CLASSIC 1" BOXING TAPE 2.0

(BĂNG KEO TITLE CLASSIC 2.0)

Features :

  • 100 gram cotton
  • 1inch x 30 feet
  • Super Strong Cotton Competition tape
  • USA Boxing and Golden Gloves approved

Đặc điểm :

  • 100 gram cotton
  • 2,5cm x 9m
  • Băng thi đấu siêu chắc
  • Được phê duyệt bởi USA Boxing và Golden Gloves.
     

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh