Băng Gạc Meister Traditional Elastic Gauze Hand Wraps - White

Băng Gạc Meister Traditional Elastic Gauze Hand Wraps - White

PRODUCT SKU: SP062690
70,000VND
Đơn vị tính

MEISTER TRADITIONAL ELASTIC GAUZE HAND WRAPS

( BĂNG GẠC MEISTER TRADITIONAL)

Meister Elastic Gauze Hand Wraps are produced using traditional methods and with only the highest quality cotton blends. The Mexican-style construction stretches and conforms to the hands to create a snug and protective wrap. Unlike most other super thin gauze available on the market, Meister Elastic Gauze Wraps can be reused multiple times.

Features :

  • Mexican-style elastic cotton blend gauze for wrapping hands and wrists
  • Super soft double-woven blend stretches and conforms for ideal protection
  • Ideal for boxing, MMA, muay thai and other contact sports
  • Traditional protection for both professional and amateur fighters - 150" x 2"

Băng gạc Meister được sản xuất theo phương pháp truyền thống và chỉ với hỗn hợp cotton chất lượng cao nhất. Cấu tạo theo phong cách Mexico có độ căng và phù hợp với bàn tay để tạo ra một lớp bọc bảo vệ và khít. Không giống như hầu hết các loại gạc siêu mỏng khác hiện có trên thị trường, băng của Meister có thể được tái sử dụng nhiều lần.

Đặc điểm :

  • Gạc cotton co giãn kiểu Mexico để quấn tay và cổ tay
  • Hỗn hợp dệt kép siêu mềm và phù hợp để bảo vệ
  • Lý tưởng cho quyền anh, MMA, muay thai và các môn thể thao va chạm khác
  • Bảo vệ cho cả võ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư - 380cm x 5cm
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh