Băng Tay Fighting 180” Semi Elastic Hand Wraps

Băng Tay Fighting 180” Semi Elastic Hand Wraps

PRODUCT SKU: SP064980
300,000VND
Màu sắc

FIGHTING 180" SEMI ELASTIC HAND WRAPS

(BĂNG QUẤN TAY FIGHTING 180" CO DÃN)
 

Features :

  • Semi-elastic, spandex/polyester blend provides a form-fitting wrap every training session.
  • 2” x 180” gives the right amount of protection for your fists.
  • Plastic, embossed label on the end is easy to grip.

Đặc điểm : 

  • Hỗn hợp bán co giãn, spandex/polyester mang lại sự ôm sát cho mỗi buổi tập.
  • 5cm x 450cm mang lại mức độ bảo vệ phù hợp cho nắm tay của bạn.
  • Nhãn nhựa dập nổi ở cuối dễ cầm nắm.

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh