Banh Phản Xạ Rival Next Generation Speed Ball (Used)

Banh Phản Xạ Rival Next Generation Speed Ball (Used)

PRODUCT SKU: SP065235
1,100,000VND 1,800,000VND
Kích thước
Tình trạng

DESCRIPTION

(THÔNG TIN CHI TIẾT)

 

Features :

  • Condition: Used, replaced rubber bladders.
  • There are no returns or warranty for this product.
  • Please contact us for more details about the product.
  • This product has been cleaned and inspected.

Đặc điểm :

  • Tình trạng: Đã qua sử dụng, đã thay thế ruột cao su.
  • Không đổi trả hoặc bảo hành đối với mặt hàng này. 
  • Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm.
  • Sản phẩm này đã được chúng tôi vệ sinh và kiểm tra.
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh