Bao Cát Đứng Century Torrent T2 Pro Freestanding Bag

Bao Cát Đứng Century Torrent T2 Pro Freestanding Bag

PRODUCT SKU: SP064935
20,000,000VND
Màu sắc
MUA NGAY

CENTURY TORRENT T2 PRO FREESTANDING BAG

(BAO ĐỨNG CENTURY TORRENT T2 PRO)

Train hard with the Torrent T2 Pro! The T2 was made with innovative product features, like a two-part stem and hook-and-loop tension lock that attaches the cover of the bag to the base, to give a more realistic feel when struck.

Features :

  • Bag Weight: > 100lbs.
  • Height: > 65in.
  • Material: Vinyl.

Hãy luyện tập chăm chỉ với Torrent T2 Pro! T2 được sản xuất với các tính năng cải tiến của sản phẩm, chẳng hạn như thân túi gồm hai phần và khóa dán để gắn nắp túi vào đế, nhằm mang lại cảm giác chân thực hơn khi đánh.

Đặc điểm :

  • Trọng lượng bao: Hơn 45kg.
  • Chiều cao: Hơn 165cm.
  • Chất liệu: Nhựa vinyl.

Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh