Bao Cát Treo Rival Pro Angle Heavy Bag - Black

Bao Cát Treo Rival Pro Angle Heavy Bag - Black

PRODUCT SKU: SP064923
11,500,000VND
Kích thước

RIVALMARK-I SERIES HEAVY BAG

(BAO CÁT TREO RIVALMARK-I SERIES)

Combining old world tradition and new age design, this "Pro Angle" bag is the perfect heavy bag.

Unique design allows the boxer to be able to “rip” those uppercuts during their regular workout.

As with all our heavy bags, we have succeeded in combining a perfect mix of balance and resistance.

Features :

 • Dimensions: 38"
 • Weight: 75lb
 • Perfect and Resistance Throughout the Bag.
 • Top Heavy to Resist Those “Ripping” Uppercuts.
 • No Hard Spots.
 • Proudly Handcrafted in the US.
 • Made of indestructible T.A.R.P. Technology.

Kết hợp giữa truyền thống và thiết kế thời đại mới, chiếc bao "Pro Angle" này là loại bao hoàn hảo.

Thiết kế độc đáo cho phép võ sĩ quyền anh có thể “xé toạc” bằng những đòn uppercut trong quá trình tập luyện thường xuyên của họ.

Giống như tất cả các loại bao của chúng tôi, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp sự hoàn hảo giữa độ cân bằng và khả năng chống chịu.

Đặc điểm :

 • Kích thước: 96cm.
 • Cân nặng: ~34kg
 • Khả năng chống chịu hoàn hảo xuyên suốt bao.
 • Phần trên nặng để chống lại những cú Uppercut “xé toạc” đó
 • Không có điểm cứng.
 • Tự hào được làm thủ công ở Hoa Kỳ
 • Được làm bằng công nghệ T.A.R.P không thể phá hủy.
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh