Bảo Hộ Chân Leone Black Ed. Shinguards - Black

Bảo Hộ Chân Leone Black Ed. Shinguards - Black

PRODUCT SKU: SP063600
2,200,000VND
Kích thước

LEONE BLACK ED. SHINGUARDS

(BẢO HỘ CHÂN BLACK ED.)

The Black Edition of Leone 1947 is now completed by the shinguard made of matt black with contrasting details of glossy black and silver. The anatomical design of this protection was studied to wrap around the muscles of the leg and the shinbone, with a particular attention to the shin area and the instep, where the extra gel protection ensures an excellent absorbency of blows. Furthermore, this new shinguard is characterized by an internal hypoallergenic and breathable lining, velcro closures and elastic fabric in the lower area of the foot to ensure stability and comfort.

Features :

  • Material: PU/PL
  • Padding: 80% EVA, 20% GEL

Dòng Black Edition của Leone 1947 hiện được hoàn thiện bởi tấm bảo vệ chân làm bằng màu đen mờ với các chi tiết tương phản là màu đen bóng và bạc. Thiết kế giải phẫu của lớp bảo vệ này được nghiên cứu để bao bọc xung quanh các cơ của chân và xương ống quyển, đặc biệt chú ý đến vùng ống chân và mu bàn chân, nơi lớp gel bảo vệ bổ sung đảm bảo khả năng hấp thụ các cú đánh tuyệt vời. Hơn nữa, bảo vệ chân mới này có đặc điểm là có lớp lót bên trong không gây dị ứng và thoáng khí, khóa dán và vải đàn hồi ở vùng dưới của bàn chân để đảm bảo sự ổn định và thoải mái.

Đặc điểm :

  • Chất liệu: PU / PL 
  • Lớp đệm: 80% EVA, 20% GEL
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh