Bảo Hộ Răng Damage Control Grip Guard

Bảo Hộ Răng Damage Control Grip Guard

PRODUCT SKU: SP059163
450,000VND
Kích thước
MUA NGAY

DAMAGE CONTROL GRIP GUARD MOUTH GUARD

(BẢO HỘ RĂNG DAMAGE CONTROL CÓ RÃNH)

Damage Control's Grip Guard is engineered to give you a custom mouth guard like fit.  With built in Circumflex Grip Technology, after you boil, the soft polymer will form around the anatomy of your mouth giving you a comfortable custom fit.

Features :

  • Better Shock Dispersion benefits.
  • The ability to communicate better.
  • The ability to breathe better.

Bộ bảo vệ có rãnh của Damage Control được thiết kế để cung cấp cho bạn một miếng bảo vệ miệng tùy chỉnh phù hợp. Với Công nghệ Circumflex Grip tích hợp, sau khi bạn đun sôi, nhựa polymer mềm sẽ hình thành xung quanh giải phẫu miệng của bạn để mang lại cho bạn cảm giác vừa vặn thoải mái.

Đặc điểm :

  • Có lợi ích phân tán sốc tốt hơn.
  • Khả năng giao tiếp tốt hơn.
  • Khả năng thở tốt hơn.
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh