Bảo Hộ Răng Damage Control High Impact Came From Nothing 2.0

Bảo Hộ Răng Damage Control High Impact Came From Nothing 2.0

PRODUCT SKU: SP064812
620,000VND
Kích thước

DAMAGE CONTROL MOUTHGUARD HIGH IMPACT CAME FROM NOTHING 2.0

(BẢO HỘ RĂNG DAMAGE CONTROL ĐỆM DÀY)

Our High Impact boil and bite mouth guard is made with Damprotech™ technology. This mouth guard looks, fits and feels great and protects all the important areas of the mouth.

Features :

  • Add Style to Your Smile. A huge selection of designs and colors to choose from
  • Available in Adult Sizes

Bảo hộ răng Damage control được làm ra với công nghệ độc quyền Damprotech™. Nó sẽ nhìn trông vừa vặn hơn, cảm thấy tuyệt vời hơn và được bảo vệ tất cả các khu vực quan trọng trong bộ hàm của mình.

Đặc điểm :

  • Được thêm những phong cách vào dụng cụ bảo vệ hàm để cho bạn có một sự lựa chọn về thiết kế và màu sắc giúp bạn có thể lựa chọn tùy thích
  • Có sẵn kích thước dành cho người lớn
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh