Dây Cố Định Cổ Tay TITLE Hook & Loop Glove Converter

Dây Cố Định Cổ Tay TITLE Hook & Loop Glove Converter

PRODUCT SKU: SP063679
300,000VND
Kích thước
MUA NGAY

TITLE HOOK & LOOP GLOVE CONVERTER

(DÂY CỐ ĐỊNH CỔ TAY TITLE HOOK & LOOP)

Features :

  • Quickly and easily converts lace-up style gloves to hook-and-loop attachments.
  • Easily attaches to almost any lace-up gloves to alleviate having to tie them. 
  • Thick elastic band makes gloves fit snug to wrists.
  • Hook-and-loop closure keeps gloves secure to wrists and hands. Sold in pairs

Đặc điểm :

  • Chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng găng tay kiểu có ren dây thành các loại dán.
  • Dễ dàng gắn vào hầu hết mọi loại găng tay có ren dây để giảm bớt việc phải buộc chúng.
  • Dây thun dày dặn giúp găng tay vừa khít với cổ tay.
  • Khóa dán giúp giữ găng tay chắc chắn với cổ tay và bàn tay. Bán theo cặp.
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh